Privātie un mini grupu treniņi


Privātie un mini grupu treniņi

Privātās nodarbības- Ar privātā trenera palīdzību mērķi noteikti tiks sasniegti ātrāk un daudz drošāk neka trenējoties vienatnē.  Trenējoties ar treneri privāti klients trenējas pie savas jomas speciālista, kurš izstrādās programmu balstoties uz izvirzītajiem mērķiem un fizisko sagatavotību. Privātā treniņa laikā klients saņem 100% uzmanību, motivāciju un atbalstu  no trenera visas stundas garumā. Treniņus ir iespējams pielāgot klientam ērtākam laikam.

Privātā treniņa cena -25 euro

Mini grupu nodarbības- Grupu nodarbības līdz 5 klientiem. Mini grupu nodarbības vieno kopīgs mērķis un milzīgs enerģijas lādiņš visas nodarbības garumā. Nodarbība īpaši piemērota kompānijas cilvēkiem, kuriem patīk sabiedrība,  motivēšana un dalīšanās pieredzē. Nodarbības notiek konkrētos laikos un dienās. 

Mini grupu nodarbības cena - 10 euro